Vlajka, do níž byla zabalena rakev královny Alžběty

8. září 2022 zemřela druhá nejdéle vládnoucí panovnice v historii lidstva – královna Alžběta II. Celkem vládla 70 let a 214 dní, tedy o necelé dva roky méně než francouzský král Ludvík XIV. Její rakev byla zahalena do takzvané královské standarty. Stala se nejsledovanější vlajkou na světě po celou dobu desetidenní operace nazvané „Londýnský most“, při níž se Británie loučila se svou panovnicí. Víte, co tato státní vlajka představuje? A co znamenají jednotlivé symboly?

Královská standarta

Vlajka, do níž byla rakev královny Alžběty II. zahalena, se nazývá „Royal Standard“ neboli „Královská standarta“. Skládá se ze čtyř samostatných polí, z nichž jsou dvě totožné. První a čtvrté pole je znakem Anglie. Jsou na něm tři zlatí kráčející lvi, respektive geopardi. Druhé pole symbolizuje území Skotska. Jde o červeného lva ve skoku na zlatém, červeně orámovaném poli. Třetí pole je pak symbolem Irska. V celkovém znaku však symbolizuje pouze Severní Irsko. Jedná se o zlatou harfu na modrém poli.

Královská standarta ve Skotsku

Zajímavostí je, že královská standarta není stejná, používá-li se na území Skotska. Pokud se na vlajkové stožáry umístí ve Skotsku, první a čtvrté pole Anglie se nahradí skotským symbolem a druhé pole naopak anglickým. Vlajka je pak tvořena dvěma červenými lvy ve skoku na zlatém, červeně orámovaném poli, jedním polem třech kráčejících zlatých geopardů a jednou zlatou harfou na modrém poli.

Kde vlajka visí

Pohřeb královny Alžběty II. byl výjimečnou událostí, při které byla její rakev zahalena již zmiňovanou královskou standartou. Obvykle se standarta umísťuje na stožár na vlajku, který se nachází nad Buckinghamským palácem, Windsorským hradem nebo Sandringhamským domem. Pokud zde panovník, dnes již Karel III., není přítomen, vlajka vlaje. Od roku 1934 bylo králem Jiřím V. dovoleno, aby se skotská podoba královské standarty objevovala i ve skotských sídlech panovníka. Jde o palác Holyrood a zámek Balmoral, kde královna Alžběta II. skonala. I zde platí, že vlajky vlají pouze v případě, že panovník není na místě přítomen.

 

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.