Montáž vlajkových stožárů

Zajistíme kompletní zemní práce, nebo s prácemi poradíme. Realizace není složitá, jen je potřeba dodržet pár základních pravidel. Nejčastější problém bývá se samotným výkopem. Ve většině případů, nelze dělat technikou a musí se dělat ručně, což je poměrně náročná činnost. Níže uvádíme přibližné ceny realizace naší firmou. Vždy to záleží na terénu. Uvedené ceny jsou v ideálním připadě. To znamená za použití ručního vrtáku. V případě, že je podloží z navážky nebo kamenité, cena se zvýši o cca 1000,- na jednu díru. V případě naší realizace je na zodpovědnosti zadavatele určení místa výkopu. Před začátkem prací je nutné mít podepsaný souhlas s odpovědností zadavatele. Tato věc nás chrání před poškození zemního vedení. V případě vašeho zájmu jsme schopni zařídit vytyčení apod. ale toto není v 99% případů nutné, protože zadavatel vetšinou místní podmínky zná. Naše práce i přes to probíhá opatrně tak, abychom případné zemní vedení odhalili před jeho poškozením ( zodpovědnost je ale na zadavateli). V případě, že se rozhodnete realizovat vlastními silami, bude vám náš technik k dispozici pro konzultaci i behěm prací.

Můžeme vám montáž zrealizovat:

stožár na vlajku délky 6m - od 3.990,-
stožár na vlajku délky 8m - od 4.190,-
stožár na vlajku délky 10m - od 4.590,-

Technické poradenství: 777 331 840


Montáž


Postup

  • Na každý zemní uchycovací šroub našroubujte jednu nízkou matku. Promažte olejem či vazelínou.
  • Na zemní šrouby nasaďte zemní kovovou desku a upevněte ji jednou nízkou matkou na každém šroubu. (Pozor! Kloub na desce musí být otočen nahoru!).
  • Uchycovací šrouby zalijte betonem, kloub otočte směrem odkud se bude stožár zvedat. ( Pozor! Sklápění stožáru orientujte do volného prostoru, aby stožár bylo možné sklopit a aby při sklopení nepřekázel. (Tedy ne do silnice, proti budově ap.) (Pozor! Kovová deska musí v každém případě ležet vodorovně.).
  • Po zatuhnutí betonu je možno stožár vztyčit.Na každý uchycovací šroub našroubujte ještě jednu matku a potom podložku.
  • Ležící stožár uchyťte do kloubu na kovové desce.
  • Stožár vztyčte, namontujte další podložky a poslední matky.
  • Stožár přesně dostavte do svislé polohy pomocí matek.
  • Po týdnu všechny matky znovu dotáhněte.

Důležitá upozornění!

Celý zemní díl kompletně sešroubujte a teprve potom zalijte do betonu! Prohlédněte si důkladně obrázek vlevo. Výška zemního dílu nad zemí (výška "a") musí byt dodržena !!! (62 mm pro stožáry 6-12m). Pokud bude výška nad zemí překročena, nepůjde stožár vztyčit!
 
Zemní díl stožáru orientujte tak, aby bylo možné stožár sklopit a položit na zem na volné místo. Aby se nesklápěl do silnice proti budově nebo na chodník.


Upevnění do betonu

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.