Vlajka na stožár (EU, smuteční, česká)

Mezi nejčastěji využívané vlajky v Česku patří státní vlajka České republiky, vlajka Evropské unie a smuteční vlajka. Všechny tyto vlajky má ve své nabídce i společnost EvM působící na českém trhu už od roku 1994. Na webu www.vlajkovestozary.cz je k dispozici jak vlajka na stožár, tak i stožár na vlajku.

Znáte původ, respektive význam tří výše zmiňovaných vlajek? Připravili jsme pro vás krátký přehled o jejich historii.

Vlajka České republiky

Česká státní vlajka patří podle zákona číslo 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky. Vlajka se skládá z dolního červeného pruhu a z horního bílého pruhu, mezi které je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k délce je 2:3.

Historie české státní vlajky sahá do roku 1918, kdy byl vyhlášen samostatný Československý stát. Zpočátku se nejprve používala bíločervená vlajka pocházející už z dob Království českého. V roce 1919 dostala speciálně vytvořená komise na popud univerzitního profesora G. Friedricha za úkol navrhnout novou vlajku Československé republiky. Největší úspěch sklidil návrh státního úředníka Jaroslava Kursy, téměř odpovídající dnešnímu vzhledu vlajky.

Co se významu barev týče, podle lidové tradice znázorňuje bílá barva čistotu, červená barva krev prolitou vlastenci při obraně země a modrá barva bezmračné nebe.

Smuteční vlajka

Černou smuteční vlajku vyvěšují státní instituce i soukromé firmy na počest zesnulých významných osobností nebo členů ze svých řad. Vlajkový stožár nesoucí černou vlajku, bývá vytažen jen do poloviny, respektive vlajka je zavěšena takzvaně na půl žerdě. Černá barva symbolizuje absolutní konec života, ztrátu jeho barevnosti, prázdnotu a nicotu, která s úmrtím přímo souvisí.

Vlajka Evropské unie

Vlajka Evropské unie je zobrazena soustředným kruhem dvanácti žlutých hvězd na modrém podkladu. Evropskou unií je historicky používána již od roku 1955, kdy ji navrhl hlavní herold Irska Gerard Slevin. Počet hvězd byl ustálen na čísle 12 a nesouvisí s počtem členských států Unie.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.