Podobné vlajky světa – 4. díl

Tentokrát se v našem pátrání po podobných vlajkách světa vydáme k našim severním sousedům. Právě jejich státní vlajku laminátové stožáry v České republice nesou poměrně často.

Polsko, Monako, Indonésie a Singapur

Polskou vlajku známe všichni velmi dobře. Jedná se o jednu z nejjednodušších vlajek světa tvořenou červeným spodním polem a horním bílým. Barvy pochází z polského národního symbolu, jímž je polská orlice, jejíž symbolika pochází už ze středověku. Bílá oslice letící v červeném západu slunce představuje spojení lidského ducha s krví, jež byla prolita ve jménu svobody. Červená a bílá se tak staly barvami Poláků.

Zajímavost: Věděli jste, že Československá vlajka v letech 1918 až 1920 byla stejně jako historická vlajka Čech totožná s polskou státní vlajkou? Teprve v roce 1920 byla uzákoněna současná podoba vlajky.

Další tři státy mají použité barvy obrácené. Horní část vlajek je tvořena červeným pruhem a spodní pak bílým. Jak se dají vlajky Monaka, Indonésie a Singapuru odlišit od sebe navzájem? Mají vůbec mezi sebou nějaké rozdíly?

Monacká vlajka pochází za znaku slavného janovského rodu ze 14. století Grimaldi. Monako vlajku přijalo v roce 1881 jako nezávislý stát spadající pod vliv impéria Francie. V roce 1945 Monako protestovalo, aby téměř shodnou vlajku používala i Indonésie. Ta se ale odvolávala na historickou vlajku madžapahitského císařství pocházející už z roku 1293. Indonéská vlajka až dodnes symbolizuje dvojici zásadních pojmů. Jde například o pár: nebe – země, čistota – statečnost, svoboda – spravedlnost, nebo o dvě vzácné suroviny: bílou bavlnovou látku a červené barvivo získávané ze vzácných druhů mořských měkkýšů. Jediným rozdílem ve vlajkách Monaka a Indonésie proto zůstává jejich velikost, respektive poměr stran. Státní vlajka Monaka se používá nejčastěji v poměru stran 4:5, zatímco indonéská v poměru 2:3.

Vlajka Singapuru, kterou stožár na vlajky nese především v asijských zemích, byla přijata v roce 1959. V její horní levé části je bílý půlměsíc s pěti pěticípými hvězdami symbolizujícími hodnoty demokracie, míru, pokroku, spravedlnosti a rovnosti. Symbol půlměsíce a hvězd symbolizuje islámskou menšinu žijící v Singapuru.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.