Podobné vlajky světa – 3. díl

V našem seriálu na pokračování dnes budeme pátrat po dalších vlajkách, které jsou si nápadně podobné. Některé z nich stožáry na vlajky ve vašem okolí nesly, jiné známe spíše z dovolených.

Egypt, Sýrie, Irák, Súdán a Jemen

Egypt, Sýrie, Irák, Súdán i Jemen mají stejnou kombinaci tří vodorovných pruhů tvořených takzvanými panarabskými barvami. V horní části vlajky jde o červený pruh, dále pak o prostřední bílý a vespod černý. Každá ze zemí má ale uprostřed bílého pruhu jiný státní symbol.

Egyptská vlajka má uprostřed takzvaného Saladinova orla. Jedná se o egyptský národní symbol představující arabskou nezávislost a identitu. Saladinovi se totiž podařilo ve 12. století porazit křižáckou armádu. Orel se dívá na svou hruď, kde se nachází štít. Pod ním je pak arabský nápis „Egyptská arabská republika“. Červená barva na vlajce Egypta značí krev prolitých válečníků, bílá poukazuje na zrušení britské monarchie a černá pak připomíná temné období pod vládou britských utlačovatelů.

Trikolóra syrské vlajky je stejná jako u té egyptské. V bílém pruhu ale narazíme na dvě zelené pěticípé hvězdy. Současnou vlajku Sýrie přijala v historii dvakrát. Jednou to bylo v roce 1958, kdy se stala součástí Spojené arabské republiky spolu s Egyptem, podruhé pak v roce 1980.

Irák měl být v roce 1963 spojen se Sýrií, a tak jeho původní vlajka obsahovala tři pěticípé zelené hvězdy jako předzvěst budoucího spojenectví. Protože k němu ale nedošlo, byl na prostřední bílý pruh v roce 1991 místo tří hvězd vložen arabský nápis „Alláh je veliký“. Červená barva představuje statečnost Iráčanů, bílá jejich šlechetnost a černá vítězství. Zelená barva je tradiční barvou islámu.

Súdánská vlajka má do již zmiňované trikolory barev vložený zelený žerďový klín podobný tomu českému. Vlajka Jemenu je pak nejjednodušší ze všech pěti popisovaných vlajek. Přestože ji laminátové stožáry v tuzemsku příliš často nenesou, je i ona právoplatným nositelem panarabských barev. Vznikla v roce 1990 spojením Severního a Jižního Jemenu.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.