Kde se vyvěšuje česká státní vlajka

Kromě konkrétních dnů, kdy má být státní vlajka České republiky vyvěšena, vzniká čas od času otázka, kde všude musí být vyvěšena. Co k tomu říká zákon? A jak je to s vyvěšováním české vlajky na stožár na vlajku ze strany veřejnosti neboli jednotlivých občanů?

Kde všude má být vlajka vidět

Pokud jde o vyvěšování české státní vlajky ve dnech státních svátků, novela zákona č. 213/2006 Sb. vyjmenovává jednotlivé instituce a osoby, které mají zákonné oprávnění státní vlajku užívat. Jedná se zejména o:

 • prezidenta republiky,
 • Kancelář prezidenta republiky,
 • Poslanecká sněmovna,
 • Senát,
 • Kancelář Poslanecké sněmovny,
 • Kancelář Senátu,
 • vláda,
 • Úřad vlády České republiky,
 • Veřejný ochránce práv neboli ombudsman,
 • Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • ministerstva,
 • ostatní správní úřady,
 • kraje,
 • obce,
 • magistráty, městské úřady i úřady jednotlivých městských částí,
 • Ústavní soud,
 • státní zastupitelství i jednotlivé soudy,
 • ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • konzulární úřady a diplomatické mise České republiky,
 • Úřad pro zahraniční styky a informace,
 • Bezpečnostní informační služba,
 • Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • Nejvyšší kontrolní úřad,
 • Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • státní fondy,
 • Česká národní banka,
 • vysoké školy,
 • školy, školská a předškolní zařízení,
 • státní vědecké a kulturní instituce,
 • fyzické a právnické osoby, kterým je ze zákona svěřeno vydávání správních aktů nebo listin osvědčujících důležité.

Vyvěšování vlajky jednotlivými občany

Jak je to s vyvěšováním vlajky na stožár na vlajku nebo kdekoli jinde ze strany veřejnosti, respektive jednotlivých občanů? Stejně jako jiné evropské státy, rozlišuje Česká republika dvě vlajky. Jde o:

 • vlajku státní – tu mají právo vyvěšovat výše uvedené instituce,
 • vlajku národní – tu smí v zásadě vyvěšovat kdokoliv.

V České republice jsou obě vlajky totožné. V jiných státech Evropské unie to tak ale není. Například sousední Rakousko nebo Finsko mají na státní vlajce ještě státní znak, zatímco na národní ne.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.