Historie vlajek a praporů

Co se vám vybaví, když se řekne slovo „vlajka“? Víte, že je rozdíl mezi vlajkou a praporem? A kde se vlastně traduje historie vlajky, kterou na sobě nejčastěji nosí vlajkové stožáry? Zveme vás na krátký poučný výlet do historie.

Vlajka nebo prapor

Většina z nás nevidí rozdíl mezi klasickou vlajkou a praporem. Odborníci by nám ale řekli, že mezi nimi rozdíl je. Jaký? Vlajka se totiž zpravidla věsí ve vodorovné poloze. Většinou je lankem uchycena například na sklolaminátové stožáry. Vlajka také mívá jasně předepsaný rozměr. Protože jde většinou o státní symbol, tento rozměr se musí respektovat.
Naproti tomu prapor bývá zavěšen k žerdi většinou na pevno. Na rozdíl od vlajky nemá jasně stanovený rozměr ani poměr stran. Může být uchycen a vystaven ve svislé nebo vodorovné poloze, případně i v šikmé. Zajímavostí praporů, jak je známe ze středověku, je fakt, že mívají obyčejně jen jeden exemplář. Ten je symbolem například konkrétní vojenské jednotky nebo cechu.

Historie vlajky

Do jaké doby se traduje vznik a používání vlajky, kterou nesou vlajkové stožáry, jak je známe dnes? V novodobé historii se s vlajkami setkáváme především na námořních lodích. Tam byly vlajky vysouvány na nejvyšší stožár nebo na záď lodi, aby bylo na dálku patrné, odkud daná loď pochází.

Pokud ale poctivě zkoumáme historii, narazíme na obdoby dnešní vlajky už u starověkých Egypťanů. Ti už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem připevňovali na žerdi speciální předměty či látky označované slovem vexilloid. První typicky látkový prapor nebo vlajka pochází ze dvanáctého století před naším letopočtem z Číny. Tam se našla i nejstarší dochovaná vlajka světa, a to v čínském Ma-Wang-Tueju.

Svými prapory či vlajkami byli známí i starověcí Římané. V roce sto pět před naším letopočtem zavedl Gaius Marius symboly svých vojenských legií. Ta nazval „vexilla“ neboli „plachta“. Nejčastěji byla tato vlajka uchycena na stožáru tvaru písmene T a měla čtvercový tvar.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.