Národní registr vlajek a praporů

Mnoho soukromých společností, národních institucí i jednotlivých obcí, krajů a měst České republiky využívá vlajkové stožáry pro posílení své vlastní identity. Pokud se nějaká vesnička nebo městys, případně i jakákoli firma rozhodnou pro svůj vlastní erb nebo vlajku, je užitečné obrátit se nejprve na Národní registr vlajek a praporů. K čemu tato instituce slouží? A proč je vlastně vlajka na stožár dobrým řešením pro zviditelnění vaší firmy nebo instituce?

Účel registru

Jaký je účel Národního registru vlajek a praporů? Národní registr vlajek a praporů (NRVP) založila a aktuálně i vede Česká vexilologická společnost. Jedná se o odborný spolek specializující se na historii, tvorbu, etiketu i pravidla pro používání vlajek na území České republiky. V Národním registru vlajek a praporů jsou registrovány vlajky jednotlivých státních institucí, organizací, sdružení, firem, politických stran, klubů a podobně.

Pokud svou vlajku do registru přihlásíte, zajistíte tak garantovanou jistotu, že na celém území České republiky neexistuje jiná vlajka na stožár totožná s tou vaší.

Všechny registrované vlajky jsou průběžně číslovány a označeny podle druhu vlajky a praporu do těchto skupin:

C – část obce, která nemá podle zákona nárok na svoji vlajku

F – firma zapsaná do registru firem

J – jiný druh vlajky

O – vlajka určená pro konkrétní osobu

P – příležitost – vlajka určená pro jednorázovou nebo opakující se příležitost jako jsou například kongresy, sympozia nebo konference

R – rod – rodová vlajka

S – společnost nebo spolek

T – tělovýchova. Jedná se o tělovýchovné oddíly

Proč vlajka

Stožár na vlajku může být vhodnou investicí, která udělá vaší společnosti výjimečnou reklamu. Jedná se o netradiční, a přitom historicky nejstarší způsob vyjádření identity, který se dodnes nosí. Vlajkové stožáry jsou tedy investicí do corporate identity.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.