Pravidla pro vyvěšování a užívání státní vlajky

Vyvěšuje-li se česká státní vlajka samostatně, měl by být stožár, na němž je vyvěšována, umístěn buď před hlavním vchodem budovy, nebo po levé straně tohoto vchodu. Není-li takové umístění možné nebo vhodné, je možné vlajkový stožár umístit i vpravo od vchodu. Je samozřejmě možné umístit stožár přímo na čelní stranu budovy – nejvhodnější je pak umístění buď nad hlavním vchodem, nebo po jeho levé straně. Zakázáno je však (viz níže „pravidla pro užívání státní vlajky“) umísťovat vlajku jinde, než na nebo u čelní strany budovy.

Vyvěšují-li se současně se státní vlajkou státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

 • vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 • uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
 • v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
 • první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

Obdobně se použijí tato pravidla při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami, tedy např. vlajkami krajů, podnikovými vlajkami/prapory atp.

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

 • při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
 • při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
 • státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
 • státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
 • státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 • vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 • státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování (na to by mělo být pamatováno i při výběru stožáru a způsobu ukotvení vlajky); při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 • při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 • při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 • na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice, v této souvislosti zdůrazňujeme, že nápisy nemá být státní vlajka opatřována ani v souvislosti např. s fanděním na sportovních utkáních, kdy i takové jednání může naplňovat skutkovou podstatu přestupku,
 • státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Vizualizace správných způsobů užívání státní vlajky (pdf, 226 kB)

 

Zdroj:Ministerstvo vnitra ČR

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.