Státní svátky a vyvěšování státní vlajky ČR

Problematiku státních svátků upravuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví 3 kategorie svátků:


Státní svátky – ty jsou považovány za nejvýznamnější z hlediska českého státu – jsou
jimi:


1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den vítězství
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii


Ostatní svátky jsou jimi:

1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční


Významné dny – jsou jimi:

16. leden - Den památky Jana Palacha
27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
8. březen -Mezinárodní den žen
12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského
7. duben - Den vzdělanosti
5. květen - Květnové povstání českého lidu
15. květen - Den rodin
10. červen - Vyhlazení obce Lidice
27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad - Den válečných veteránů

 


Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Významné dny jsou dny pracovními.
Pouze při státních svátcích (tj. těch vyznačených výše červeně) platí povinnost subjektů vymezených v § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, vyvěšovat českou státní vlajku (viz § 7 odst. 1 téhož zákona). Při ostatních svátcích a významných dnech tato povinnost není. Vyvěšení státní vlajky při těchto dnech je dobrovolné.

 

Zdroj:Ministerstvo vnitra ČR

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.