Podobné vlajky světa – 2. díl

V minulém díle jsme popsali podobnost mezi vlajkami států, jako jsou Samoa, Tchaj-wan, Slovensko, Slovinsko a Rusko. Dnes se zaměříme na další dvě podobnosti. I tentokrát půjde alespoň zčásti o státy, které jsou nám Čechům blízké a stožáry na vlajku je občas nesou i v tuzemsku.

Chorvatsko a Paraguay

Přestože jsou od sebe Chorvatsko a Paraguay vzdálené tisíce kilometrů, mají tyto dva státy na svých vlajkách stejnou kombinaci barev: od shora červený pruh, uprostřed bílý pruh a dole modrý pruh. Chorvatská vlajka má uprostřed štít s korunou symbolizující pět národních regionů: Starého Chorvatska, Dubrovníku, Istrie, Slavonie a Dalmácie.

Naproti tomu na lícové straně vlajky Paraguaye bychom našli státní znak vycházející ze státní pečeti. Na rubové straně pak emblém pečeti ministerstva financí. I to je výjimečnost paraguajské vlajky – z každé strany je jiná.

Irsko a Indie

Významnou podobnost bychom našli i na státních vlajkách Irska a Indie. Oba státy totiž mají zelenou, bílou a oranžovou barvu. Irská vlajka byla uzákoněna v 19. století. Zatímco na irské vlajce symbolizují zelená, bílá i oranžová mír mezi římskými katolíky a protestanty, u indické vlajky je význam malinko jiný. Oranžová je symbolem obětí a odvahy, bílá míru a pravdy a zelená víry a kavalírství.

Uprostřed indické vlajky bychom mohli najít symbol čtyř paprskového kola. Tento obrazec se nazývá ašókačakra a jeho zobrazení bychom našli na mnoha historických památkách z období maurjovského krále Ašóky. Nejznámější pamětihodností je asi Ašókův sloup ze Sarnáthu. Symbol je buddhistickým znázorněním jednak metafyzického vzniku utrpení a jednak zničení tohoto utrpení pomocí zániku nevědomosti.

Přestože tuzemské laminátové stožáry irskou a indickou vlajku nenesou tak často, nalezli byste oba prapory na ambasádách jednotlivých států v Praze.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.