Rozdíl mezi vlajkou a praporem

Ačkoliv se to může zdát jako banalita, rozdíl mezi vlajkou a praporem skutečně existuje. Netýká se ani tak obsahu, jako spíše technického provedení toho, co a jak je na vlajkový stožár upevněno. Pro snazší orientaci jsme pro vás připravili jednoduchý popis základních rozdílů mezi vlajkou a praporem.

Vlajka

Jaká jsou základní pravidla a předpisy ohledně vlajky? Obecně lze říct, že máme-li hovořit o vlajce, musí být respektovány následující body:

  • vlajka je vztyčena na vlajkový stožár, ráhno nebo na žerď (například na zádi plavidel),
  • vlajka se vztyčuje pomocí lanka připevněného k vlajce karabinami nebo úvazem,
  • vlajka respektuje poměr stran (například u státní vlajky je tento poměr právně závazný),
  • vlajka se vyvěšuje výhradně vodorovně.

Prapor

Prapor se oproti vlajce liší v následujících aspektech:

  • prapor se nikdy nevytahuje ani nespouští,
  • prapor je k žerdi připevněn napevno,
  • prapor nemá přesně stanovený poměr stran, i když je vhodné poměr vzít v úvahu,
  • prapor se používá ve svislé i vodorovné poloze.

Pokud jsou například na veřejných budovách vyvěšovány velké prapory, doporučuje se, aby délka nepřesahovala šířku více jak trojnásobně.

Zajímavost: Věděli jste o tom, že modrý klín české státní vlajky není rovnostranným trojúhelníkem? Jeho špička by totiž měla dosahovat až do poloviny délky vlajky. Jedná se tedy o trojúhelník rovnoramenný. Zákon č. 3 z roku 1993 S. doslova říká: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2:3.“

Korouhve

Kromě praporů a vlajek se v praxi můžete setkat i s takzvanými korouhvemi. Obvykle mají příčné, kolmé nebo křížové ráhno. Jejich největší nevýhodou je nebezpečí zamotání lanka do korouhve ve chvíli, kdy se vyvěšuje na vlajkový stožár.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.