Vlajkové stožáry - montáž

montážní list ke stažení - formát pdf
 
vlajkové stožáry


Důležitá upozornění!
Celý zemní díl kompletně sešroubujte a teprve potom zalijte do betonu! Prohlédněte si důkladně obrázek nahoře. Výška zemního dílu nad zemí (výška "a") musí byt dodržena !!! (62 mm pro stožáry 6-12m). Pokud bude výška nad zemí překročena, nepůjde stožár vztyčit!
 
Zemní díl stožáru orientujte tak, aby bylo možné stožár sklopit a položit na zem na volné místo. Aby se nesklápěl do silnice proti budově nebo na chodník.
vlajkové stožáry

  • Na každý zemní uchycovací šroub našroubujte jednu nízkou matku. Promažte olejem či vazelínou.
  • Na zemní šrouby nasaďte zemní kovovou desku a upevněte ji jednou nízkou matkou na každém šroubu. (Pozor! Kloub na desce musí být otočen nahoru!).
  • Uchycovací šrouby zalijte betonem, kloub otočte směrem odkud se bude stožár zvedat. ( Pozor! Sklápění stožáru orientujte do volného prostoru, aby stožár bylo možné sklopit a aby při sklopení nepřekázel. (Tedy ne do silnice, proti budově ap.) (Pozor! Kovová deska musí v každém případě ležet vodorovně.).
  • Po zatuhnutí betonu je možno stožár vztyčit.Na každý uchycovací šroub našroubujte ještě jednu matku a potom podložku.
  • Ležící stožár uchyťte do kloubu na kovové desce.
  • Stožár vztyčte, namontujte další podložky a poslední matky.
  • Stožár přesně dostavte do svislé polohy pomocí matek.
  • Po týdnu všechny matky znovu dotáhněte.

Upevnění do betonu

vlajkové stožáry vlajkové stožáry